วิถีคน วิถีควาย และ วิถีชีวิตของคนชนบท ที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จนก

ควายไทย

วิถีคน วิถีควาย และ วิถีชีวิตของคนชนบท ที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จนกลายเป็นตำนานของ คนกับควาย ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานอย่างไม่มีที่สิ้นสุด คนเลี้ยงควาย,ควายเลี้ยงคน สองสิ่งนี้คอยเกื้อหนุนพึ่งพาอาศัยกันมาตั้งแต่โบร่ำโบราณจวบจนทุกวันนี้ และ จะตลอดไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

Contact Author Complete the fields below to contact this listing author.


Open in Google Maps

Listing Location